ติดต่อสอบถามข้อมูล

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อได้

สำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน

เบอร์โทรติดต่อ: 054 - 718344 , 054-718345คุณสายฝน (เจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดน่าน)

เบอร์โทรติดต่อ: 087-1885951ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ สุภชาติ (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน)

เบอร์โทรติดต่อ: 089-7586502